کالیته YARAN - یاران ۲

انتخاب این کالیته برای هر محصول به ازای هر متر مبلغ ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد

چرم مصنوعی / براق / صدفی / درجه یک / طرح و نقش دار