کالیته YARAN -مدل یاران ۱

انتخاب این کالیته برای هر محصول به ازای هر متر مبلغ ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد

چرم مصنوعی / براق و شاین / صدفی / درجه یک