کالیته pars leather - مدل : LUX

انتخاب این کالیته برای هر محصول به ازای هر متر مبلغ ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد

چرم مصنوعی / مات / ضخیم / درجه یک /